ΕΥΘΥΝΗ

Η επιλογή μας να δραστηριοποιηθούμε στον ιατροφαρμακευτικό τομέα βασίστηκε στο ενδιαφέρον μας για τους ανθρώπους. Η φροντίδα των ασθενών είναι ο κύριος στόχος της Mediprime και η πραγμάτωσή του καθορίζει τον τρόπο που αυτοπροσδιοριζόμαστε ως εταιρεία. Έτσι, αντιμετωπίζουμε μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις στον χώρο της υγείας, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό τόσο την πείρα και την εις βάθος γνώση, όσο και τα μέσα που διαθέτουμε. Στόχος μας, να συνεισφέρουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο.

Γνώση

Παρέχουμε διαρκή στήριξη σε ακαδημαϊκά ιδρύματα και ειδικευμένα ερευνητικά κέντρα που παρουσιάζουν αξιόλογη δραστηριότητα. Παρακολουθώντας από κοντά τις εξελίξεις στην αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, είμαστε παρόντες σε κάθε νέο βήμα της επιστήμης.

Πρόσβαση

Η αδιάκοπη συνεργασία της Mediprime με όλους τους φορείς υγείας έχει ως κύριο στόχο τη συμβολή μας στην ενδυνάμωση του δημόσιου τομέα υγείας. Παρέχουμε την κατάλληλη στήριξη και την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αναβάθμιση των υποδομών στα θεραπευτικά ιδρύματα, εξασφαλίζοντας έτσι τις καλύτερες δυνατές συνθήκες περίθαλψης των ασθενών.

Ανακούφιση

Ως αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, οφείλουμε να συνεισφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο και, ακόμα περισσότερο, στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Είμαστε στο πλευρό ανθρωπιστικών, μη κερδοσκοπικών οργανισμών, με δωρεές που συμβάλλουν στην ανακούφιση όσων έχουν ανάγκη.

ΗΘΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας

Η διοίκηση μιας εταιρείας σύμφωνα με σαφείς κανόνες δεοντολογίας είναι θεμελιώδους σημασίας τόσο για την ορθή όσο και για την επιτυχή λειτουργία της. Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί τη γραπτή δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία, δημιουργώντας παράλληλα τις προδιαγραφές βάσει των οποίων καλούνται να λειτουργούν οι εργαζόμενοι. O Κώδικάς μας έχει θεμελιωθεί σε κανόνες που διέπουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Φροντίζουμε για τη διαρκή ανανέωση και αξιολόγησή τους, ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της αγοράς.

 

Αναφορά περιστατικού παραβίασης δεδομένων

Εάν διαπιστωθούν παραβάσεις νόμων, κανόνων δεοντολογίας ή αποκλίσεις από τα ισχύοντα πρότυπα, είναι απαραίτητη η αναφορά τους στο Τμήμα Συμμόρφωσης το ταχύτερο δυνατόν. Οποιαδήποτε πληροφορία θα εξετάζεται σε βάθος, χωρίς πειθαρχικές κυρώσεις για τον εργαζόμενο που -καλή τη πίστει- προέβη στην εν λόγω αναφορά.
Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις της τοπικής νομοθεσίας διαφέρουν από τον Κώδικα Δεοντολογίας της Mediprime, οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται θα είναι οι αυστηρότερες.
Για την αναφορά κάποιου περιστατικού ή για τη διατύπωση οποιουδήποτε ερωτήματος, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: compliance@mediprime.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF τον πλήρη Κώδικα Δεοντολογίας (μορφή αρχείου PDF)

 

Πολιτική απορρήτου δεδομένων

Η εχεμύθεια και η προστασία δεδομένων είναι προτεραιότητες για εμάς. Δεδομένης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μας, δεσμευόμαστε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, επεξεργασία ή/και διάδοση. Διασφαλίζουμε ότι η όποια επεξεργασία τους γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο εφαρμόσιμης νομοθεσίας και κατόπιν προηγούμενης πληροφόρησης και συγκατάθεσής σας. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή με οτιδήποτε αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:
Διονύσου 136, 151 24,  Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα.
Τηλέφωνο: +30 210 2837640 εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@mediprime.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο που αφορά την Πολιτική Απορρήτου Δεδομένων (μορφή αρχείου PDF)

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η εμπιστοσύνη είναι ζήτημα κομβικής σημασίας στον τομέα δραστηριοποίησής μας και η διαφάνεια είναι το κλειδί για να δημιουργηθεί μια τέτοιου είδους σχέση με τους ασθενείς, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας. Πρόκειται για τον ακρογωνιαίο λίθο της δεοντολογίας μας καθώς διαμορφώνει την καθημερινή επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και αποτελεί την καρδιά της Εταιρικής Ευθύνης της Mediprime. Επιδιώκουμε να εμπνέουμε ασφάλεια και εμπιστοσύνη, μέσα από ειλικρινείς και διαφανείς διαδικασίες. Στόχος μας είναι να ανταπεξερχόμαστε στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μας, παρέχοντάς τους επαρκή πληροφόρηση για τους σημαντικούς τομείς της επιχείρησής μας. Δημοσιοποιούμε τακτικά τα οικονομικά μας στοιχεία, καθώς και τις κάθε είδους παροχές από επαγγελματίες υγείας προς σχετικούς οργανισμούς ή συλλόγους ασθενών.

Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με τη Δημοσιοποίηση των παροχών προς τους Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και τους Επιστημονικούς Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ).

ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα υψηλής ποιότητας, αποτελεσματικά και ασφαλή ιατρικά προϊόντα συνιστούν θεμελιώδες στοιχείο της δεοντολογίας μας. Δεν πρόκειται απλώς για στοιχείο της ταυτότητας μας αλλά κυρίως δέσμευση απέναντι σε όσους μας εμπιστεύονται την ποιότητα της υγείας τους.

Λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με τις κανονιστικές προδιαγραφές και τις ορθές πρακτικές διανομής (GDP), ικανοποιώντας τις προσδοκίες τόσο των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας όσο και των Υγειονομικών Αρχών.

 

Διοικούμε την εταιρεία μας με τρόπο ώστε να εξασφαλίζουμε ότι όλα μας τα προϊόντα, οι διαδικασίες καθώς και οι προμηθευτές που έχουμε επιλέξει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες προδιαγραφές.
Η ασφάλεια των ασθενών και η έγκαιρη αναφορά τυχόν ανεπιθύμητων συμβάντων αποτελούν άμεση προτεραιότητα της Mediprime και κύριο μέλημα των ανθρώπων μας. Το Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου συλλέγει πληροφορίες συστηματικά και ελέγχει την ασφάλεια των προϊόντων μας, πάντα σε στενή συνεργασία με τους συνεργάτες μας και τις αρμόδιες αρχές.
Ως ανεπιθύμητη αντίδραση (ή παρενέργεια) ορίζεται οποιοδήποτε ανεπιθύμητο συμβάν σε ασθενή στον οποίον έχει χορηγηθεί κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα της Mediprime. Ανεπιθύμητο συμβάν μπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη, σύμπτωμα ή ασθένεια σχετίζεται με τη λήψη του φαρμάκου. Οι πελάτες έχουν πάντα τη δυνατότητα επικοινωνίας με την εταιρεία μας για οτιδήποτε σχετίζεται με την ποιότητα, την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα ή την απόδοση κάποιου ιατρικού μηχανήματος.

Για την αναφορά προβλήματος κατά τη χρήση ιατρική συσκευής ή οποιασδήποτε παρενέργειας φαρμακευτικού σκευάσματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:
Τηλέφωνο: +30 210 2837640 ή στείλτε μας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pv@mediprime.gr

 

Περιβάλλον

Εργαζόμαστε σεβόμενοι το περιβάλλον, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η περιβαλλοντική στρατηγική μας καλύπτει όλο το φάσμα των εταιρικών μας δραστηριοτήτων και επικεντρώνεται σε τρεις τομείς:

Κλιματική αλλαγή
Καταβάλλουμε διαρκείς προσπάθειες ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιπτώσεις, βελτιώνοντας διαρκώς τα ενεργειακά μας συστήματα και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας.

Διαχείριση απορριμάτων
Δέσμευσή μας είναι η υπεύθυνη και ωφέλιμη διαχείριση της ροής των αποβλήτων, για την οποία ήδη εργαζόμαστε.

Κανονιστική συμμόρφωση
Στόχος μας είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης, ανεβάζοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη των περιβαλλοντικών προδιαγραφών σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Έχουμε ήδη δημιουργήσει και εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας (EnMS), βάσει του προτύπου ISO 140001.

Συνεχίζοντας σε αυτό τον ιστότοπο αποδέχεστε την χρήση των cookies στη συσκευή σας όπως περιγράφεται στην πολιτική cookies.